Prírodná a prirodzená pomoc pri neplodnosti

Niektoré formy neplodnosti je mozné prekonať prírodnými postupmi.

Východisko a nutná podmienka je aby manželia (obidvaja) absolvovali príslušné lekárske vyšetrenia s výsledkom že niet fyziologickej príčiny neplodnosti.

Následne prírodnými produktami detoxikujeme organizmus a harmonizujeme jeho činnosť. Potom posilníme činnost  pohlavných orgánom muža i ženy.

Súčasne manželov naučíme spoznať obdobia v cykle ženy kedy možno úspešne počať dieťatko. Úspech je pravdepodobný do 3 - 4 mesiacov.

Využiva sa jedine fytoterapia (rastlinné a prírodné výťazky), fyziologické prejavy organizmu a spolupráca manželov. 

Spolupracujeme s Centrom pre rodinu v Žiline o.z.