diagnostika a prevencia

Zdravie je to najcennejšie čo máme.  Snažme sa ho zachovať a vylúčiť všetky vplyvy ktoré ohrozujú naše zdravie a znižujú kvalitu života. Mnohé tzv. civilizačné ochorenia majú pôvod v narušenom prostredí v ktorom žijeme a zlými  stravovacími návykmi.

Trpíte nespavosťou, nervozitou, alergiami, migrénami, syndrómom vyhorenia, vaše deti sú hyperaktívne?  Príčina môže byť v  prostredí presýtenom škodlivými faktormi.  Môžeme ich odhaliť a znížiť alebo úplne odstrániť ich škodlivé pôsobenie   

Zdravie ohrozujú: 

                                - fyzikálne a chemické vplyvy ( elektromagnetické polia a žiarenia, výpary, prach....)

                                - strava ktorú jeme a voda ktorú pijeme

                                - spôsob života a celkový životný štýl

 

Posúdim Vaše prostredie, premeriam nízkofrekvenčné elektromagnetické žiarenie,  otestujem vodu ktorú pijete.  Ak je nutná náprava navrhnem možnosti a pomôžem ich zrealizovať. 

Odhalím zdravotné rriziká v spôsobe Váho života a stravovacích návykov. Doporučím opatrenia na elimináciu rizík.  Poskytnem konzultáciu a rady  pre zlepšenie kvality života, navrhnem spôsob očisty organizmu a jeho revitalizáciu.

Vyhodnotím  váš zdravotný stav a  odhalím skryté problémy s použitím magnetického kvantového rezonátora. 

Sitmuláciou akupunktúrnych bodov elektroakupunktúrnym prístrojom diagnostikujem aj skryté zdravotné problémy

Meraním BMI a vnútrocievneho odporu  odhalím riziko srdcovo - cievnych ochorení

Zmeriam vám krvný tlak

Podľa výsledkov doporučím vhodné postupy a prípravky aby sa Váš život stal príjemnejší, zdravší a aby ste mali radosť zo života